Çince Terim ve Simgeler: Ay (月 - yue / yüe)

Ay, dişi ilkeyle (yin) bağlantılı olduğu için Ay Tanrısı (Chang-e) da dişidir ve batıdan doğar: yeni ay ilk önce batıda görünür. Batı da, sonbahar da dişidir ve Çin inanışına göre sonbahar ayın en güzel göründüğü mevsimdir. Bunun için de Güz (Ay) Bayramı 8. ayın 15. gününde kutlanırdı. (Eski Çin takviminde her ay, yeni ayın doğduğu gün başlar ve böylece dolunay ayın 15’ine rastlardı.) Ancak, sonbahar doğadaki her şeyin öldüğü ve infazların gerçekleştirildiği mevsimdir. Bunun için de ay ile canilerin infazı arasında bir bağlantı kurulurken, güneş dürüst insanları simgeler. Ayrıca, güneş İmparatorun simgesi olduğundan ay da İmparatoriçeyi simgeler.

Çinliler ayın yüzeyinde, kaplumbağa veya tavşan gördükleri gibi, her kesildiğinde hemen yeniden büyüyen bir tarçın ağacını kesen adam da görürler. Tang Hanedanından İmparator Xuan-Cong’un bir sihirbaz tarafından aya götürüldüğü ve oradaki sarayları ve içlerinde yaşayan güzel perileri gördüğü söylenir. İmparatorun onlardan doğaüstü bir melodi öğrenmesi birçok öykü ve tiyatro oyununa konu olmuştur.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.