Çince Terim ve Simgeler: Cennet (天宮 - tian gong/ ti-en gonğ)

Cennet erildir ve yeryüzüyle bir çift oluşturur. İlk Çin ansiklopedisi Lü-shi chun-qiu'nun (Lu Buwei'yin İlkbahar ve Yaz Kayıtları) 'Başlangıç Hakkında Düşünceler' adlı bölümünde, 'Cennet görünmez ve yaratıcıdır, yeryüzü görünür ve şekil vericidir' yazar.

Efsanelerde, cennet insan hayatını yöneten kişisel bir tanrıdır. Eskiden kapıların üzerinde 'Şans cennetten gelir' ibresi asılırdı. Çincede, cennetin bize davranışlarımızın sonucunda hak ettiğimiz iyi ve kötü şansı yollaması hakkında çok sayıda atasözü vardır.

Tian sözcüğü 'kader' anlamında da kullanılır. Çocuğunu kaybeden bir anne, cennet onu aldı anlamında, 'tian' der.

Cennette başta tanrılar yaşamaktadır ve sonraki mitoloji bunları, İmparator ve yeryüzündeki hiyerarşik yönetimden esinlenerek sınıflandırmıştır. Bazı tanrılar görevleri yeryüzünde olduğundan burada yaşarlar; yeni yıldan birkaç gün önce 'Cennetteki İmparatora' (Shang-di) resmi bir ziyarette bulunurlar ve insanların yıl boyunca sergilediği davranışları bildirirler -örneğin, ocak tanrısı-. En tanınmış romanlardan birinde bir yağmur tanrısı en yüksek tanrının ona verdiği buyruğa karşı çıkmaya cüret eder ve bunun için çok ağır bir şekilde cezalandırılır. Qu-yuan'in (M.Ö.4.yy.) bir eserinde yer alan 'cennet, insanoğlunun anne babasıdır' cümlesinden, cennete bir zamanlar gösterilen saygıyı görmek mümkündür: böylece, hasta ve üzgün olanların ailelerinden yardım alması gerektiği gibi, keder ve büyük sıkıntı içinde olanlar da cennetten yardım istemelidirler.

'Cennetin altında olan' (tian-xia), hem Çin İmparatorluğu hem de medeni dünya anlamında kullanılan, dile çok eskiden beri yerleşmiş bir deyimdir.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.