İngiltere: Ülkedeki Uzmanlar ve Milletvekillerinin, Çin’deki Organ Cinayetlerinin Sona Erdirilmesine Yönelik Fikirleri

Farkında olmadan organ donörü olarak boyutlandırılmak üzere kendisine zorla tıbbi tahlil ve muayeneler yapılan bir Falun Gong uygulayıcısının verdiği röportaja değinen gazeteci Ethan Gutmann, “Onun ifadesini duymak istemiyor musunuz?” diye sordu. O, Mayıs 2013’te büyük çoğunluğunu Falun Gong uygulayıcılarının oluşturduğu 500 vicdan mahkûmundan biriydi.

Bay Gutmann, insan hakları avukatı David Matas ve Kanada Parlamentosunun 18 yıllık kıdemli bir üyesi olan David Kilgour, Çin’deki devlet yaptırımı ile gerçekleştirilen zorla organ toplama uygulaması üzerine gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçlarını paylaştılar. Üç araştırmacı da, halkı yaşananlardan haberdar etmek üzere İngiltere, İskoçya ve Galler’deki farklı şehirleri ziyaret ettiler.

Düzenlenen seminerlere katılan milletvekilleri ve insan hakları savunucuları, söz konusu suçların hoş görülmemesi gerektiğini belirttiler.

Galler Ulusal Meclis Üyesi Rhodri Glyn Thomas, konunun tamamen ele alınıp tartışılacağı “İsimsiz hareket” adlı bir öneriyi Galler Meclisine teklif edeceğini garanti etti. O, aynı zamanda, bu konuyu Birinci Bakana ve Sağlık Bakanına yazmayı planladığını ve Bay Matas’ın Galler’deki üç Konfüçyüs Enstitüsünün kapatılmasına yönelik önerisini değerlendireceklerini söyledi.

Ve “Uluslararası baskının bunu [zorla organ toplama] sona erdirmeye yardımcı olacağına inanıyorum. Bu çok önemlidir. Kurumun Galler’de yaptığı sunum gibi, uluslararası toplumun bir üyesi olarak bu konuda konuşmamız gerekir.” diye ekledi.

İskoçya Parlamentosu Üyesi Bob Doris, İskoçya Parlamentosunun “İnsan Ticareti Kanunu” üzerine tartıştığını söyledi. Ve bunun Çin’deki zorla organ toplama uygulamasının sona erdirilmesi için iyi bir baskı olduğuna inandığını belirtti.

26 Kasım 2014 tarihinde Ulusal Meclis’teki seminerin katılımcıları arasında, İşçi Partisinden Meclis Üyesi ve İnsan Hakları ve Barış Komitesi Üyesi Bayan Julie Morgan, Muhafazakâr Parti Meclis Üyesi Bay Andrew RT Davies ve Güney Galler temsilcisi ve Meclis Üyesi Bayan Jocelyn Davies de yer aldı.

Galler Ulusal Meclisi Üyesi Bay Rhodri Glyn Thomas
26 Kasım 2014 tarihinde Galler Ulusal Meclisinden düzenlenen forumun ev sahipliğini Meclis Üyesi Rhodri Glyn Thomas üstlendi. Soldan sağa: Ethan Gutmann, David Kilgour, Rhodri Glyn Thomas ve David Matas
Yazar ve araştırmacı Ethan Gutmann
Kanada Parlamentosunun 18 yıllık kıdemli üyesi ve Başsavcı David Kilgour
İnsan hakları avukatı David Matas

Bay Kilgour ve Bay Gutmann, ikinci ziyaret noktaları olan ve 27 Kasım’da İskoçya Parlamentosunda gerçekleştirecekleri forum öncesi Bay Doris tarafından karşıladılar. Bay Doris, Çin Komünist Partisinin uluslararası bir kez daha aldattığını ifade etti.

O, Bay Gutmann’dan sadece cezaevlerindeki Falun Gong uygulayıcılarının hapsedilmek ve organ toplamaya maruz kalmadığını, aynı zamanda evlerinde de zorla tıbbi tahlillere tabi tutulduklarını da öğrendi. Bunun üzerine, tüm bu yaşananların insan hakları ihlallerinin genişlediğini gösterdiğini belirtti.

Bay David Kilgour ve Bay Ethan Gutman ve Meclis Üyesi Bay John McLaughlin ve diğerleri 28 Kasım 2014 tarihinde Glasgow Meclis Binasında

Meclis Üyesi John McLaughlin, Bay kilgour ve Bay Gutmann ve Bayan Li’ye teşekkürlerini ifade etti. O, konuyu keşfetmeleri ve daha ayrıntılı bilgi edinmeleri için katılımcıları teşvik etti.

Meclis üyeleri ve konuşmacılar, 28 Kasım’da Glasgow Şehir Meclisinde düzenlenen forumda Çin’deki organ toplama uygulamasını sona erdirmek için gerekli olası eylemleri tartıştılar.

Meclis üyeleri, 2015 yılını Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başı arasında İskoç Parlamentosuna Çin Komünist Partisinin zorla organ toplama suçunu kınayan bir karar taslağı sunulmasını kabul ettiler.

Bir meclis üyesi, Sağlık Bakanına İskoç vatandaşlarının yasadışı organ ticaretine dâhil olmasını engellemek için bir önerge sunulmasını önerdi. Bir diğer öneri ise, organ toplama suçuna karışmış ilk şehirlerden biri olan Dalian Şehri ile kardeş şehir ilişkisinin iptaliydi.

Bay Kilgour, seyircilerin sorularını cevaplarken, sık sık tipik organ nakli vakaları üzerine ilk elden raporların yer aldığı Minghui sitesinde, birkaç ay içinde iki kez Çin’e giden bir Batılının nakil için uygun bir organ sağlanana kadar karaciğerinin toplam 8 kez değiştirildiği olaydan bahsetti. Sırf bu yüzden sekiz kişi, bir hastanın yeni bir karaciğer alabilmesi için ölmek zorunda kaldı.

O, dinleyenlere Çin’deki organ toplama uygulamasının sistematik ve devlet yaptırımı ile gerçekleştirildiğini hatırlattı ve “Bu normal bir suç değil. Bir kitle cinayetidir.” dedi.

İngilizce metin: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2014/12/14/147305.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.