Çince Simge ve Terimler: Baba (父 - fu / fu)

Babayla oğul ilişkisi beş insan ilişkisinden biridir. Çin edebiyatında bu ikili arasında bir zıtlık görünmektedir. Baba ‘sert’, buna karşılık anne ‘sevgi dolu ve şefkatli’dir. Eski toplum yapısındaki ataerkil sosyal düzen içerisinde, baba hükmeden oğul ise, Yeni Yılda aile mezarlığı ziyareti ve ataları davet törenlerinde babasına eşlik eder.

Babayla oğlu saray giysileriyle tasvir eden resimlere sıkça rastlanır. Baba memur başlığı takmıştır ve oğlun başında en yüksek devlet sınavında birinci olduğunu belirten bir başlık vardır: bu tür bir resmi hediye etmek, ‘Oğlunuzun sizi saraya götürmesi dileğiyle’ anlamına gelir.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.