Antik Çin Hikâyeleri: Devlet Yetkilileri Merhametli ve Yozlaşmamış Olduğu Zaman Hayvanlar ve Çekirgeler Uzak Dururlar

Aşağıdaki iki hikâye, “Hükümet İşlerindeki İyi Eylemler İçin Ödüllendirilen Olaylar” olarak tercüme edilen “Weizheng Shanbao Shilei” (为政善报事类) adlı antik bir Çin kitabından gelmektedir. Kitap, Ye Liu’nun editörlüğü altında derlenen hikâyelerin bir koleksiyonudur. 10 ciltten oluşan kitap, yaklaşık 112 hikâye içermektedir.

Namuslu Bir Devlet Yetkilisi Korundu

Sun Qian, Güney Liang Hanedanlığının (M.S. 502-557) Tianjian Döneminde Lingling İlçesinde valiydi.

Sun oldukça ahlaklı, namuslu, dürüst ve yozlaşmamış bir kişiydi. Onun rüşvet veya hediyeleri kabul etmeyeceğini herkes bilirdi. Üstelik bir eve sahip olmadığından her defa işten çıktıktan sonra hükümete ait boş bir kulübede geçici olarak kalmak zorundaydı.

Lingling’e vali olarak atanmadan önce, bölge vahşi hayvanlarla doluydu. Fakat onun valiliği süresince, bölgede hiçbir vahşi ve tehlikeli hayvan görülmedi. Ancak valilik görevinden ayrılır ayrılmaz, vahşi hayvanlar tekrar ortaya çıkıp ahaliye saldırmaya başladı.

Sun Qianen son “Muhteşem Büyük Usta” adıyla çok saygın bir seviyeye yükseldi ve 92 yaşına kadar yaşadı.

Bu hikâye, namuslu ve dürüst bir devlet yetkilisinin Gök tarafından korunduğunu ve vahşi hayvanların bile onun etkisi altında bölgeden kaybolduğunu göstermektedir.

Çekirgenin Bile Zarar Vermeye Cesareti Yok

Lu Gong, Han Hanedanlığı döneminde (M.Ö. 202-220) Zhongmu Kasabasının valisiydi. İyi kalpli ve şefkatli bir yöneticiydi. Bu yüzden, insanlar da ona büyük güven duydular.

Jianchu İmparatorunun yedinci yılında, Zhongmu Kasabası dışında ülkenin tamamındaki ekinler çekirge istilası yüzünden büyük zarar gördü.

Henan Eyaletinde yüksek bir yetkili olan Yuan An, Zhongmu Kasabası hakkında duyduğu hikâyeden şüphelendi. O yüzden kasabaya bir araştırmacı göndermeye karar verdi.

Araştırmacı vardığında, yabani sülünlerin dut ağaçlarının altında insanlardan hiç korkmadan dolaştığını gördü. Araştırmacı sülünlerin yanında duran küçük bir çocuğa, “Sen neden bir tane sülün yakalamıyorsun?” diye sordu. Çocuk dedi ki, “Çünkü onların bebek sülünleri var.”

Araştırmacı şok oldu ve dedi ki, “Zhongmu Kasabasının çekirge istilasından zarar görmemesi bir mucize. Bu kasabadaki çocukların bile canlılara karşı bu kadar şefkatli olması da şaşırtıcıdır.”

Zhongmu Kasabasındaki çiftçiler o sene bereketli bir hasat elde ettiler. Yuan, Lu’nun iyi yönetimini İmparatora bildirdi.

İmparator, yardımseverliğin Han Hanedanlığı için ne kadar önemli olduğunu göstermek için Lu Gon’u “Kitlelerin Bakanı” olarak atadı ve o, 81 yaşına kadar yaşadı.

Antik Tarihten Dersler

Bir kasabanın valisi, çocuklar dâhil tüm insanlara iyilikseverliği öğretirse, genel ahlaki standart yükselmeyecek mi? Bu barış ve refahı sağlamayacak mı?

Günümüzde, Çin’deki Komünist Parti (ÇKP) Çinlilerin ahlaki değerlerinin aşağı düşmesinden sorumludur. İnsanlar iyiliksever olmayınca, başka insanlara ve çevreye zarar vereceğini hiç düşünmeden her şeyi yapabilecektir.

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2015/1/16/147993.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.