Çince Terim ve Simgeler: Ağız Orgu (笙 - sheng / şıng)

Çin ağız orgu, birçok bambu kamışından oluşan nefesli bir çalgıdır. Eski metinlerde adı geçmektedir. Günümüzde, daha çok Güney Çin’de yaşayan Han ırkından olmayan azınlıklar tarafından çalınır.

Sheng sözcüğü ‘terfi etme’ sözcüğü ile eşseslidir ve terfi etmeyi simgeler. Bunu ifade etmenin bir diğer şekli ise, elinde lotus tohumu (lian) tutan küçük bir çocuğun tasviridir. Bu, kişinin her zaman ilerlemesini (lian) ve sürekli terfi etmesini simgeler. Veya özellikle çocuk üzerinde duruluyorsa, ‘Dünyaya (sheng), yüksek rütbeye erişecek oğullar getirmeye devam edesiniz (lian)’ anlamına gelir.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.