Çince Terim ve Simgeler: Lavta (琴 - qin / çin)

Eski metinlerde Çin gitarı (veya lavtası) ‘kozmolojik bir müzik aleti’ olarak tanımlanır. Güney Çin’de yetişen Wu-tong ağacından imal edilmeli, yıla uygun düşmesi için 3 feet 6,6 inç uzunluğunda (Çin ölçütleri), 1,8 inç kalınlığında (= 3x6) ve altı onda bir eninde olmalıydı: bu iki ölçü altı skala yada notaya karşılık gelir. Üst tarafı, gökyüzü gibi yuvarlak ve kubbeli; alt tarafı, yeryüzü gibi düz ve dört köşeli olmalıydı. Üst tarafı, bilginler ve aydınları simgelemek için geniş olmalı; sade halkı simgeleyen alt tarafı ise dar olmalıydı. İlk başlarda qin beş telliydi, ancak daha sonraları bu yedi veya dokuza çıkmıştır (bu sayıların tümünün eril sayılar olması dikkat çekicidir). Lei (= ‘gök gürlemesi’) ailesi tarafından yapılan lavtaların en iyileri olduğu söylenir.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.