Çince Terim ve Simgeler: Su (水 - shui / şui)

Konfüçyüs ve öğrencileri kıyıda

Su, beş elementten veya ‘değişim’den biridir; Kuzey ve siyah renkle ve geceleri çiyin yağmasına yol aça Ay ile bağdaştırılır. Su, dişil ilke yin’i simgeler; zıttı yang ise eril ilke olarak ateş ve Güney ile bağdaştırılır. Eski Çin kozmolojisinde, ateş ve su ‘Büyük Bir’ den (Tai-ji) kaynaklanır: ‘su nemlendirir ve aşağı inmeye meyillidir, ateş alevlenir ve yukarı çıkmaya meyillidir’ (Hong-fan, Bölüm 1).

Su, bir kadının olması gerektiği gibi yumuşak, uysal ve esnektir. Dao de Jing’in ünlü bir paragrafında şöyle yazar: ‘güçsüz güçlüye galip gelir, yumuşak serte galip gelir’. Lao Zhi için su, bir doğru davranış örneğiydi ve onun sayesinde kadınlar erkeklere galip geldikleri gibi, güçsüzler de güçlülere galip gelirlerdi.

‘İçinden su döküldü’ cümlesi, sonradan bir tiyatro oyununa dönüştürülmüş, ünlü bir öyküye göndermedir. Zhu mai-chen, sadece okuduğu ve hiçbir zaman para kazanmadığı için çok yoksuldu; buna artık dayanamayan karısı, onu terk eder ve hali vakti yerinde bir kasapla evlenir. Ancak tüm beklentilerin aksine Zhu, sonunda devlet sınavını geçer ve ünlü bir devlet memuru olur. Birgün, doğduğu köyden geçerken, eski karısı ona doğru koşar ve kendisini geri alması için yalvarır. Atından bile inmeyen Zhu, bir testi suyu toprağa döker ve der ki: “Testiden dökülen su, testiye geri konulamaz.’ Kadının bunun ardından intihar ettiği söylenir.

Tahta basma kalıbıyla basılmış ve mürekkeple yapılmış resimlerde, su dalgalar şeklinde ve çeyrek, yarı veya dörtte üç kıvrımlar şeklinde tasvir edilir. Bunlar bir denizi, göl veya gölcüğü simgeleyebilir.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.