Tarihsel Figürler: İmparator Yongle, Ming Hanedanlığında Olağanüstü Bir İmparator

İllüstratör: SM Yang
Başlık: İmparator Yongle, Ming Hanedanlığında Olağanüstü Bir İmparator


Zhu Di (1360-1424), İmparator Hongwu’nun dördüncü oğlu, prens Yan, 1403’te Çin’i 22 yıl idare edecek olan İmparator Yongle haline geldi. Ming hanedanlığını birleştirdi ve muhteşem başarıları olan bir imparator olarak bilinirdi. Yan Prensi – serçe adında efsanevi bir hikayede şöyle denir; İmparator Hongwu, danışmanı Lui Bowen’e gururla başkentin sağlam duvarlarını gösterirken, aynı zamanda kehanetleri ile “Yüce Çinli Nostradamus” olarak bilinirdi; Lui “Duvarlar yüksek ve güçlü, sadece bir serçe üzerinden uçabilir.” diye cevap verdi.


Çok fazla yıl geçmemişti, Yan Prensi ordusuyla başkenti ele geçirdiğinde, o zaman imparator olan yeğenini tahttan düşürdü ve yerine kendisi geçti, bazıları serçe diye bahsedilenin Prens Yan olduğuna inandı, Çince Yan aynı zamanda serçe demekti.


İmparator Hongwu’nun dördüncü oğlu olarak, Prens Yan, gençliğinde güçlü bir askeri liderlik gösterdi, ve Moğollara karşı kuzeyindeki askeri başarısı onu, varis prensten sonra en çok istenen varis haline getirdi. Varis prens öldükten sonra, İmparator Hongwu varisi olarak torununu seçti, Prens Yan hayal kırıklığına uğrasa da yine de saltanatta onun için kilit rol oynadı.


Fakat, yeni genç imparator durumu farklı görüyordu. Danışmanlarıyla birlikte, amcalarının güçlerini almak için düzenlemeler yaptı, sonucunda bir tanesi intihar etti ve diğeri ise hapse girdi. Başgösteren kaderi gören Prens Yan, deneyimsiz imparatorun kötü niyetli danışmanların kurbanı haline geldiğini ilan etti ve Ağustos 1399’da isyankar bir kampanya başlattı. İç savaştan üç yıl sonra, Temmuz 1402’de Zhu Di genç imparatoru tahtından düşürdü ve İmparator Yongle (Sonsuz Neşe) imparatorluk ismi ile 1403’te tahta çıktı.


Ekonominin Düzelmesi ve Din Hoşgörüsü


Kaybolan genç imparatora yakın ve sadık olan politik gruplara zalim bir temizlik başlattıktan sonra, İmparator Yongle birden odağını iç savaş nedeniyle yıkılmış ekonomiyi yenilemeye çevirdi.


Ekonomiyi yeniden yoluna koymaya istekli olarak, tutumlu bir şekilde özenle çalıştı. Askerleri kendi kendilerine yetmeleri için çiftçiliğe döndürerek askeri çiftçilik programını teşvik etmeye devam etti. Toprak vergisini düşük tutu ve ulaşım ağını iyileştirmek için Büyük Kanal’ın yeniden yapılmasını emretti.


Dinlerde, İmparator Yongle hoşgörülüydü ve Taoizm’e, Konfüçyanizm’e ve Budizm’e adil şekilde davranıyordu. Saltanatta birçok Konfüçyüs bilginine danışıyordu, ve ünlü Tibetli bir Budist’in başkenti ziyaret etmesi ve Budizm’i teşvik etmesi için çağırdı. Aynı zamanda saltanatı altında Taoizm’in yayılmasını teşvik etti.


Ekonomi düzelmesi saltanatı sırasında çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. On yıllarca görülmemiş bir şekilde insanlar refah içinde yaşamaya başladı.


Dış İlişkiler ve Diplomatik Görevler


Daha önceki askeri kampanyasında başarılı bir şekilde Moğol birliklerini yere sererek dengelerini bozan İmparator Yongle, daha sonra farklı bir yaklaşım göstererek onların desteğini kazandı ve Moğollarla ve kuzey sınırındaki diğer göçebe birliklerle barış sağladı. 1410’da, yeni bir seri askeri kampanya yeniden başlatıldı ve önceden planlanmış diplomasi ile birlikte, Çin otoritesi kuzeyde yeniden kuruldu.


İmparator Yongle bölgesini uzak güneye genişletti ve yeni bir vilayeti olarak Annam’ı aldı (Vietnam’ın eski adı). Bu çok uzun sürmedi ve torununun ellerinde kontrol kaybedildi.


Altı seferden fazla ülke dışına Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika’ya denize açılması için özel görevli bir haremağası gönderdi , bu daha önce Çin tarihindeki imparatorların düşünmediği bir maceraydı. Saltanatı sırasında, Çin ve Asya’daki ülkeler ve Afrika arasındaki ekonomik ve kültürel alış veriş büyük oranda arttı, ve 30’dan fazla ülke Çin’e düzenli haraç ödedi. İmparator Yongle’ın saltanatı, Ming Hanedanlığının en refah içindeki dönemiydi.


Yongle Ansiklopedisi


Tahta geçtikten kısa bir sure sonra, İmparator Yongle geniş sayıda antik kültür klasiklerini “Yongle Dadian” (“Yongle Çağının Büyük Kanyonu” veya “Yongle Ansiklopedisi”) adlı bir kitapta derlemek için bir karar yayınladı. 500 yıllık geçmişi olan tüm kitaplar toplandı ve bir kitapta düzenlendi.


İlk baskıyı övdü fakat çok tatmin olmuş hissetmedi. Daha sonra 2000’den fazla bilgin göreve alınarak ikinci baskı için düzenleme grubu oluşturuldu. Final edisyonu “Yongle Dadian”ın tamamlanması bir üç yıl daha aldı. Bütün olarak 370 milyon Çin figürünü içeren 11,095 cildi vardı.


Yongle Ansiklopedisi, toplanan kitapların içeriklerini değiştirmedi. Çokluğuna bağlı olarak, kalıpla basmak mümkün değildi, ve 370 milyon karakterin hepsi elle kopyalandı.


Yongle Ansiklopedisi, astronomi, coğrafya, insanlık, din, ahlak, politik system, alışılmamış doğa olayları açıklaması, anektodlar, tarım, sanat, drama, vs… konularını kapsıyordu. İlk Çin döneminden Ming Hanedanlığının erken dönemine kadar 8.000’den fazla kitap dahil edilmiş ve kategorize edilmişti. Tüm Taozim, Budizm, Konfüçyanizm ve diğer filozofi öğretileri toplandı ve indekslendi. Filozofi, tarih, coğrafya, dil, edebiyat, sanat, din, bilim ve teknoloji ve diğer konulardaki Çin’in 14. yüzyılına kadar olan geniş çaptaki edebi eserlerini muhafaza etti.


İmparator Yongle, Çin tarihçileri tarafında bilge, cesaretli, stratejik ve zeki bir imparator olarak tarif ediliyordu. Çin tarihinin en önde gelen imparatorlarından biri olarak görülüyordu.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.