Birleşmiş Milletler Yüksek Göçmen Komisyonu (UNHCR) Üyesinden Belçika Falun Gong Derneğine Mektup

29 Ağustos 2002,

Sayın Baylar,

Phnom Penh'deki olaylar ile ilgili olarak uluslararası yükümlülüklerle, uygunluğu tartışılan ve bilgisi araştırılan, Kamboçya Krallığının 1951 yılında Göçmenlerin Statüsü ile ilgili yaptığı anlaşmadaki sorumluluklarınızı hatırlatmak isterim.

Çin vatandaşları olan Bay Li Guojun ve Bayan Zhang Xinyi Kamboçyalı otoriteler tarafından 2 Ağustos 2002 tarihinde tutuklanmışlardır, bu kişiler tutuklanmalarından önce Kamboçya'daki Birleşmiş Milletler Yüksek Göçmen Komisyonunun (UNHRC) Liaison Ofisinden korunma mektubu ile çıkartılmışlardır. Birleşmiş Milletler Yüksek Göçmen Komisyonu (UNHRC) ile Kamboçya Hükümeti, UNHRC Bangkok Bölge Ofisinden tutun da Kamboçya Başbakanlığına - Genova'daki UNHRC Başkanlığından Kamboçya Daimi Heyetine kadar resmen anlaşmışlardır. Bu anlaşmalar Kamboçya'nın yükümlülüklerini ortaya koymaktadır, inançları için aranan bu kişiler hayatlarının ve özgürlüklerinin tehlikede olduğu bu yere tekrar geri döndürülmeyeceklerdir. Bu güne kadar, otoritelerden bir yanıt almamış bulunmaktayız. Birleşmiş Milletler Yüksek Göçmen Komisyonu bu bireylerin 9 Ağustos 2002 tarihinde geldikleri ülkeye zorla geri gönderildiklerini medyadan haber almıştır.

Birleşmiş Milletler Yüksek Göçmen Komisyonu bu bireylerin iyi koşullar altında yaşaması ile derinden ilgilenmektedir ve Kamboçya Krallığı Hükümetinden ülkedeki diğer göçmenler ve sığınmacılarla anlaşıldığına ve Devletin uluslararası anlaşmalarla uygun koşullar altında, isteyerek bu kişileri koruyabileceğine dair güvence devam etmektedir.

Saygılarımla,

Jean-Marie Fakhouri
Asya ve Pasifik Büroları Müdürü


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a7465-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.