Tarihteki Figürler

 • Tarihsel Figürler: Selleri Kontrol Eden Büyük Yu (M.Ö. 2205)

  İmparator Shun’dan sonra imparator olarak göreve Yu (M.Ö. 2205) geldi. Yu, Sarı İmparatorun soyundandı. İyiliği ve yeteneği ile tanınan Yu, selleri kontrol altına alabilecek yollar bulabilecek kapasiteye sahip en yetenekli kişi olarak birçok bakan tarafından imparatora tavsiye edildi. Daha sonra selleri kontrol altına alma görevine atandı.
 • Tarihsel Figürler: Çin Etik Kültürünün Atası – İmparator Shun

  İmparator Shun (M.Ö.2255), Çin halkı tarafından Çin etik kültürünün atası olarak anılır. M.Ö. 5. yüzyıldan çok daha önce İmparator Shun, Çin’in aile ve toplumun çeşitli üyeleri arasındaki sosyal kuralların kurucusu oldu. O, baba ve oğul arasında sevgi, imparator ve bakanları arasında sadakat olması, karı ve kocanın görevi...
 • Tarihsel Figürler: İmparator Yao

  Bir defasında, İmparator Yao, devlet yetkilileriyle birlikte küçük bir kasabayı ziyaret etmiş. Yol üzerinde giderken, sokak ortasında polis tarafından elleri bağlanmış birini görmüş. Yao polise: “Ne yanlış yaptı?” diye sormuş. Polis: “Yiyecek çaldı.” demiş. Yao suçluya: “Niçin yiyecek çaldın?” diye sormuş.
 • Tarihsel Figürler: Sarı İmparator - Çin Uygarlığının Atası

  Çin efsanelerine göre, Sarı İmparator (M.Ö. 2698 – 2598) Çin Uygarlığının barbarlıktan uygarlığa geçişine önderlik etmiştir. Bu nedenle Çinli insanlar Sarı İmparatora (Huang Di) Uygarlığın Atası olarak büyük saygı duyarlar. Sarı İmparator, Shen Nong’dan sonra tüm bölgede istikrarı sağlamak üzere yerine geçmişti.
 • Tarihsel Figürler: Çin Karakterlerinin Doğuşu

  Çin yazı sitemindeki harflerin doğuşu, tarihsel belgelere göre Cang Jie’ye dayanıyor. Sarı İmparatorun resmi tarihçisinin belirttiği bir rivayete göre, Cang Jie’ye olağanüstü yetenekler bahşedilmişti. Cang Jie, eşsiz bir görünüme sahip, yazı yazma kabiliyetiyle doğmuş, aynı zamanda engin bir bilgeliğe sahip bir zat olarak tarif ediliyordu.
 • Tarihsel Figürler: Shen Nong - Tarım ve İlacın Atası

  Fu Xi, evlilik sistemini kurduktan sonra antik Çinlilerin nüfusu birden artmaya başlamış. Bundan dolayı da artık insanlar yeni problemler ile yüzleşmeye başla hale gelmişler. İlk olarak, ne yiyeceklerini ve nasıl yiyeceklerini bilmiyorlarmış. İkinci olarak ise, hastalıkları nasıl tedavi edeceklerini bilmiyorlarmış.
 • Tarihsel Figürler: Çin Kültürünü Yaratmak İçin Tanrılar Tarafından Gönderilen - Fu Xi

  Çin tarihine göre, Cennetten gelen tanrılar Nu Wa tarafından hazırlanan kültürü doğrudan Çinlilere sundu. Çin becerilerini geliştirmek, tabiat bilinçlerini artırmak, yaşamak için gerekli temel bilgi ve becerileri öğretmek için dünyaya gönderilen en tanınmış iki ilahi varlık Fu Xi ve Shen Nong’dur. Bir zamanlar insanoğlu tanrılar ile birlikte yaşardı ve Çin, “kutsal toprak” olarak anılırdı. Fu Xi, birliktelik kavramını değiştirdi, evlilik sistemi ve düğün geleneğini uyguladı.
 • Tarihsel Figürler: Nu Wa – İnsanların Yaratıcısı

  Çin’de en yaygın antik efsaneye göre, insanlar Nu Wa tarafından yaratılmıştır ve Çinli insanlar onun neslinden gelmektedir. Nu Wa tarafından yaratılan ilk grup insan çamurdandı ve hiçbir yaşam, düşünce yâda hareketi olmayan kukla gibilerdi. Ama Nu Wa, bu durumdan memnun olmadı ve sihirli nefesini içlerine üfleyerek onlara bir ruh verdi.
 • Tarihsel Figürler: Pangu – Göğün ve Yeryüzünün Yaratıcısı

  Beş bin yıllık geleneksel Çin kültürü pek çok ilginç ve duygusal mitolojik hikâye ile doludur. Antik Çin mitoslarının teması çoğunlukla evrenin ve insanın kaynağı, kültürel yaratıcılık ve savaşlar ile ilgiliydi. Dünyanın nasıl oluştuğu ile ilgili bu mitos 2,000 yıldan fazla bir zaman kuşaktan kuşağa aktarıldıktan sonra ilk defa Üç Krallık zamanında (M.S 184-280) yaşamış olan Zheng Xu tarafından kaleme alınmıştır.