Tarihteki Figürler

 • Tarihsel Figürler: Sima Qian “Çin’in İlk Tam Tarihinin Babası”

  Sima Qian’in babası, Büyük Bilginler yetkilisi olarak Han Hanedanlığının imparatoru Wu’ya hizmet etti. O, M.Ö.126 yılında yirmi yaşındaki Sima Qian için ülke çapında bir yolculuk düzenledi ve Sima Qian bu yolculuktan, birinci elden tarihsel kayıtların zengin bir koleksiyonunu, zengin bir bakış açısı ve geniş bilgiler elde etti.
 • Tarihsel Figürler: Su Wu, “Han Hanedanlığının Sadık Diplomatı”

  Han Hanedanlığının erken yıllarında, Xiongnu’nun kuzey sınırında hareketli bir karmaşa vardı. Sık sık Xiongnu’dan gelen müdahaleler Han İmparatorlarının endişe duyduğu en önemli konulardan biriydi. Bu durum, İmparator Wu tahta çıktıktan ve güçlü ordusu Xiongnu’yu (Hunlar) birçok kez bozguna uğrattıktan sonra değişti.
 • Tarihsel Figürler: Huo Qubing

  Han Hanedanlığının İmparator Wu döneminde, Han toprakları bir yandan büyük ölçüde genişlerken aynı zamanda güçlü ve merkezi bir hükümet vardı. İmparator Wu, Xiongnu’dan kuzeye doğru gelen saldırılardan geri çekilmedi. Bunun yerine, Xiongnu’ya birçok kez geri saldırdı. Xiongnu’ya karşı on yıllarca süren savaşlar sırasında, Huo Qubing, görkemli askeri başarılar elde etmiş bir generaldi.
 • Tarihsel Figürler: Han’ın İmparatoru Wu “Han Hanedanlığının En Büyük İmparatoru”

  Han hanedanlığının ilk başından itibaren, bir önceki imparatorların akrabalarına geniş topraklar verildi ve bu akrabalar merkezi hükümete ve imparatora zamanla tehdit oluşturmaya başladı. İmparator Wu bir yasa geçirerek bu kişilerin güçlerini azalttı. Yasa ile birlikte krallar ve dükler araziyi sadece ilk çocuklara değil ailenin tüm çocuklarına...
 • Tarihsel Figürler: Zhang Qian “Batı’ya Giden Yolu Keşfeden Öncü”

  Han Hanedanlığının kuruluşundan beri, göçebe Xiongnu, kuzey ve batının en tehditkâr düşmanıydı. Han İmparatoru Wu’nun saltanatı sırasında, savunma dış politikası bırakılmıştı ve Çin İmparatoru, Xiongnu’ya karşı bir dizi saldırı başlatmıştı. Batı bölgesinde (Xiyu), kralı Xiongnu tarafından öldürülmüş...
 • Tarihsel Figürler: İmparator Wen “Batı Han’ın Etik ve Nazik Yöneticisi”

  Qin İmparatorluğu, yaklaşık dört yüz yıl ayakta kalan Han Hanedanlığı tarafından (M.Ö.202-M.S.220) varlığı sona erdirilmeden önce sadece on beş yıl kadar sürmüştür. Han imparatorlarının Qin Hanedanlığından öğrendikleri başlıca ders; güçlerin diğer ülkeleri fethetmek için kullanılabileceği, fakat onları yönetmek için kullanılamayacağıdır.
 • Tarihsel Figürler: Ti Ying “Büyük Cesaretin Kızı”

  Çin’in Han hanedanlığının ilk yıllarında bir önceki Qin hanedanlığı zamanında yaygın olan “ağır bedensel cezalar” hukuk sisteminin bir parçası olarak uygulanmaya devam ediyordu. Burun, kulak, kol veya bacağın kesilmesi, yüze dövme yapılması gibi vücuda kasıtlı işkence uygulaması, suçluların cezalandırılması için devlet...
 • Tarihsel Figürler: Zhang Liang “Han Hanedanlığının Üç Kahramanından Biri”

  M.Ö.196 yıllı civarında vefat eden Zhang Liang, Han Xin ve Xiao He ile birlikte “Han Hanedanlığının Üç Kahramanı”ndan biri olarak biliniyordu. Liang, Han Hanedanlığının imparatoru Liu Bang’ın vekili ve danışmanıydı. Binlerce kilometre ötedeki savaşları komuta çadırından çıkmadan kazanabilmesiyle kendisinden övgüyle söz ediliyordu.
 • Tarihsel Figürler: Xiao He “Han Hanedanlığının Üç Kahramanından Biri”

  Xiao He, idari düzenleme konusunda iyiydi ve Çin Hanedanlığı için alt seviyede bir memur olarak çalışmaya başladı. (M.Ö.221-206) Karmaşık sorunları açık ve adil bir şekilde ele aldı ve böylece terfi etti. Liu Bang ile aynı memleketten oldukları için küçüklüğünden beri onu tanıyordu. Daha sonra alt seviyede bir memur olan Xiao He...
 • Tarihsel Figürler: Han Xin “Han Hanedanlığının Üç Kahramanından Biri”

  Han Xin, Han Hanedanlığının kurulmasına büyük katkıda bulunan ünlü bir militaristti. Han Hanedanlığının “Üç Kahramanından Biri” olarak adlandırılan, fakir bir aileden gelen ve nadir rastlanan bir zekâya sahip stratejisti. Han Xin, gençliğinde çok fakirdi ve aynı zamanda ailesini çok küçükken kaybetmişti. Ailesi çok fakir olmasına rağmen...
 • Tarihsel Figürler: Qin Shi Huang “Çin’in İlk İmparatoru”

  Qin Shi Huang (M.Ö.259 – M.Ö.210), henüz 13 yaşındayken Çin devleti tahtına çıktı ve 39 yaşında Çin’in Savaşan Devletler Döneminde (M.Ö.770 – M.Ö.222) diğer devletleri fethettikten sonra birleşik Çin’in ilk imparatoru oldu. Çin Hanedanlığı, Zhou Hanedanlığını resmen sona erdirdi. Birleşik ve merkezileştirilmiş Çin’i oluşturan ilk kral olarak, “Ebedi Çin Hanedanlığının İlk Yüce İmparatoru” unvanını ilan etti.
 • Tarihsel Figürler: Tian Dan “Bir Milleti Tek Şehirden Yeniden Kurmak”

  Tian Dan, antik Çin’de Savaşan Devletler Döneminde genç bir hükümet yetkilisi oldu. Ancak, düşmenin eşiğine gelen ülkesini yeniden kurtarması, onu Çin tarihinin efsanevi bir karakteri yaptı. O zamanlar, Yan Devletinin generali olan Yue Yi, koalisyon ordusunu Çin’e saldırması için yönlendirdi. Çin birçok savaşı kaybetmişti ve...
 • Tarihsel Figürler: Yue Yi “Örnek General”

  Yan dükü öldükten sonra oğlu görevi devraldı. Dük ve Yue Yi arasındaki anlaşmazlığı bilen Qi’nin Generali TianDan bu fırsatı yakalayarak asılsız söylentilere devam etti. Yu Yi’den zaten şüphelenen yeni Yan dükü, söylentilere inandı ve Yue Yi ve diğer generalin yerlerini değiştirdi. Yue Yi’nin Yan’a geri dönmesi emredildi.
 • Tarihsel Figürler: Bao Shuya “Yetenekli Adil Yargıç”

  Bao Shuya, Çin’in İlkbahar ve Sonbahar döneminin yetenekli yargıcı olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda Guan Zhong’un hayat boyu arkadaşıydı. Guan Zhong, Bao’nun önerisi vasıtasıyla Çin Dükü Huan’ın, devlet gücünün tanınmasıyla birlikte ilk vasıl ittifakının egemeni olmasını sağlamıştı.
 • Tarihsel Figürler: Guan Zhong “ İlk Çinli Legalist Devlet Filozofu”

  Guan Zhong hala bir çocuk iken, anne ve babasını kaybetti ve yoksulluk içinde yaşadı. Guan Zhong ve Bao Shuya genç yaşlarından beri arkadaşlardı. Bao, Guan’ın kötü maddi durumunun yanında yeteneklerini biliyor ve bazen kişisel eşyalarını kullanmasına rağmen her zaman onu gözeterek, ona sevecenlikle yaklaşıyordu.