Parlamento Üyeleri

 • Avrupalı Parlamenterler: "Çin'in Aleni Bir Şekilde Yaptığı Zulüm Avrupa Parlamentosunda Ortaya Konmalıdır"

  Çin'deki zulümden Almanya'ya kaçırılan Bayan Xiong Wei ve Fransa'dan Bay Chen Ying Kadınlar Günü olan 8 Mart'ta düzenlenen bir basın konferansına katıldılar. Çin'de çektikleri acılar ve vahşi işkenceler hakkında detaylı bilgiler verdiler. Avrupa Parlamentosunun iki üyesi, Almanya'dan Michel Galher ve Fransa'dan Alain Lipiez'de toplantıya iştirak ettiler. Chen Ying ve Xiong Wei'nin sözlerini tamamlamasının ardından, Bay Galher "Bu şok edici! Söylediklerinize tamamen inanıyorum. Böylesine büyük ekonomik başarıya sahip Çin gibi bir ülkenin ahlaki vicdanının da büyük toplama kamplarına dönmesi gerekmektedir. Biz Çin'i küçük düşürmek istemiyoruz. O gerçekten, kendi kendini küçük düşürmektedir" demiştir.
 • İngiliz Parlamenter Falun Dafa Uygulayıcılarına Yapılan Zulme Karşı Olduklarını Göstermek Amacıyla İşkenceye Karşı Yapılan Sergiyi Ziyaret Etti

  Bayan Calton bir TV kanalına "Uzun yıllardır Falun Gong'a karşı yapılan işkencenin sona ermesi ile ilgili takipteyim. Bunun nedeni çok yakından tanıdığım Falun Gong uygulayıcısı bir arkadaşımın olmasıdır. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey, Çin'e ya da Çin Hükümetine karşı cephe almak değil. Çin ile ticari ve kültürel alışverişimizin artmasını istemekteyiz, fakat aynı zamanda herkesin dikkatini insan haklarına uygun davranmak gerektiğine çekmek istiyoruz, bunun anlamı insanlara barışçıl uygulamalarını hükümet tarafından gözdağı verilmeden ve istedikleri zaman uygulayabilmeleri hakkının verilmesidir."
 • Parlamento Üyesi Jill Evans'tan Dünya İnsan Hakları Gününde Açıklama: "Falun Gong Uygulayıcılarının Gördükleri Muamele Hakkında Sizlerin Kaygısını Paylaşıyorum"

  Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu üyesi Jill Evans, Falun Gong uygulayıcıları tarafından düzenlenen basın konferansına aşağıdaki beyanatı göndermiştir. Konferans Londra'daki Çin Elçiliğinin karşısında, Birleşik Krallık Falun Gong uygulayıcılarının iki yıldan fazla süreden beri 24 saat barış isteği yaptıkları yerdir.
 • Hem Cambridge Parlamento Üyesi hem de Cambridge Liberal Demokratlar Lideri Falun Dafa Haftasında Desteklerini Açıkladı

  Ekim 2004'te Cambridge İngiltere'de düzenlenen Falun Dafa Haftasında Falun Dafa uygulayıcıları hafta boyu süren İşkence Karşıtı Gösteri düzenledi. Parlamento Üyesi Bayan Anne Campbell ile Cambridge Liberal Demokratlar Lideri ve Konsey Üyesi Bay David Howarth Falun Gong'a desteklerini göstermek üzere Falun Gong uygulayıcılarına mektup gönderdi.
 • Çek Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Jaroslav Zverina'nın Destek Beyanatı

  İnsanoğlunun özgün lanetlerinden biri şiddete olan yatkınlığıdır. İnsanlar, gelişmemiş akrabaları gibi sadece gerçek düşmanlarına karşı değil, aynı zamanda varsayılanlara da çok zalimce davranabilir. Zalimliğin kökeni insan kültürü tarafından sürekli olarak insanlık dışı ve ahlaksızlık biçiminde sansür edilmiştir. Maalesef bu kültürel etki hiçbir zaman evrensel ve mükemmel olarak geçerlilik kazanamamıştır. Çoğu zaman insanlar çevrelerinde olanlara karşı saldırganlığın kendilerini baştan çıkarmasına izin verir.
 • Birleşmiş Milletler Uluslar arası İşkence Kurbanlarına Destek Gününde Çek Senatör Daniel Kroupa Falun Gong'a Desteğini İfade Etti

  Bizim sessizliğimiz dünyanın neresinde olursa olsun insan haklarının suistimal edilebileceği anlamına gelmemelidir – buna Rusya, Küba ve Çin dâhildir. Çek Cumhuriyeti olarak Falun Gong uygulayıcılarını selamlar, işkence ve zulmü durdurmak için gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ederim.
 • Avusturya Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bayan Terezia Stoisits'inin Konuşması

  Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü, işte bu üç fazilet Falun Gong uygulayıcılarının dikkat merkezidir, insanı tehdit eden, tehlikeli veya başkalarına zarar verecek bir şey değildir. Ben bu kadar fazla sükûnet içinde insanla nadiren temas kurdum ve bu kişilerin davranışlarının çok barışçıl olduğunu da fakettim ve bunun gibi kişilerin Çin'de işkence çeken ve zulüm altında yaşayan Falun Gong uygulayıcıları olduğunu da öğrendim.
 • Birleşik Krallık-İngiltere Çin Baskısı Altındaki Falun Dafa Uygulayıcılarına Fransa'da Yapılan İnsan Hakları İhlallerini Kınadı

  Birleşik Krallık (İngiltere) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dr.Charles Tannock Londra'daki Fransız konsolosluğuna Çin otoriteleri Fransız hükümetine baskı oluşturduktan sonra Çin ve Fransa işbirliği ile Falun Gong uygulayıcılarına yapılan kötü muameleyi protesto etmek için bir mektup yolladı.
 • Almanya Çin'deki İnsan Hakları Uygulamalarını Kınanmasını Kararlılıkla Destekler

  Almanya bunu kararlılıkla destekleyecektir. Çin ve Küba'nın bu karar tepkileri aşırı ve çirkindir. Çin birçok uluslar arası insan hakları anlaşmalarının imzalamış ve bu anlaşmalara uymayı kabul etmiştir. Bütün uluslar birbirlerini izlemelidir. Alman Hükümeti yerel insan hakları durumuna dikkat etti. Almanya sadece diğer ülkelerin insan hakları uygulamalarını izlemez, kendi içinde de bir takım izleme sistemleri mevcuttur. Örneğin geçenlerde Frankfurt polis memurları yasanın kendilerine verdiği yetkilerin dışında hareket ettikleri için eleştirildi.
 • Avrupa Parlamentosu Milletvekili Chris Davies'in Fransa Otoritelerinden Paris Olayı İçin Resmi Özür İsteği

  Fransa otoritelerinin tutumlarını ben de dehşet içinde izliyorum. Ve Fransa Konsolosuna Avrupa Birliğinin altını çizerek bu konudaki görüşlerimi yazdım. Fransa Hükümeti ile konuyu görüşüp görüşmediğini ve Fransa otoritelerinden konu ile ilgili bir özür isteyip istemediğini sordum.
 • Hollandalı Bir Devlet Görevlisinden Çin'deki İnsan Hakları Durumuyla İlgili Endişelerini İfade Eden Mektup

  Cevap mektubunda şöyle belirtilmiştir. "Çin'deki insan hakları ihlali çok ciddidir. Mesela, canavarca işkenceler, hapishanelerdeki kötü muamele, insanların üzerine suç yıkmak ve keyfi tutuklama. Bunlara ek olarak, Çin devleti konuşma özgürlüğünü, birleşmeleri ve çalışan haklarını sıkı bir şekilde kısıtlamıştır. Bu arada, muhalifleri, azınlıkları, dini inançları, ruhsal grupları(Falun Gong gibi) ve genel suçlar işlemiş suçluları, Çin devleti son derece aşırı suçlarla cezalandırmıştır. Hollanda hükümeti duruma çok yakından ilgi gösterecektir."
 • Avrupa Parlamentosu Üyeleri Çin'in Eski Başkanı Tarafından Uygulanan İnsan Hakları İhlalini Kınıyor

  Bayan Kauppi'ye göre, Falun Gong'a sistematik bir şekilde zulüm etme politikası Çin Hükümetinin gerçekleri saklamasının ve halka yalan söylemesinin açık bir örneği olarak görülebilir. O şöyle belirtmiştir, "Çin Hükümeti artık halka karşı tıpkı SARS'ta yaptığı gibi canavarlıkları ve hataları gizleme yolunu sürdürmemeli ve bu yolları var etmemelidir. Bugünün toplumunda Çin'deki ve tüm dünyadaki insanlar er ya da geç, gerçekleri öğrenecektir. Bu yüzden Çin, devlet kontrolündeki medya ile Falun Gong hakkında propaganda yapmayı durdurmalıdır.
 • İskoçyalı Parlamenterin Dünya İnsan Hakları Gününde Falun Gong Zulmüne Son Verilsin Çağrısı

  Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarına yapılan zulümle ilgili görüşlerinizi fazlasıyla paylaşıyorum ve Birleşmiş Milletler ve önemli üyeleri bu konuya daha çok dikkat göstermeli ve Çinli otoritelerin böylesi utanç verici faaliyetlerini durdurması için baskı yapmalıdır. Çin'de insan haklarındaki ilerlemeyi işaret eden kayıtlar göz önüne alındığında -katılan diğer tüm ülkelere göre- Oyunların kendilerine düzgün çalışmaları sonucu verildiğine açık bir şekilde inanmıyorum.
 • Bir Bulgar Parlamento Üyesinin Konuşması: " 'Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü' …hep kalbimizde kalacaktır."

  Çin edebiyatında, sanata olan bakış açısından bahsedilir. Eski Çin'de hastalara sık sık manzara resimleri seyrettirilerek fiziksel sağlıklarına yeniden kavuşmalarını sağlanırdı. Bayan Zhang buna benzer bir tecrübeye sahip. Daha önce ciddi bir romatizması vardı ve neredeyse felç olup yatalak hale geliyordu. Bu nedenle bir ara resim yapmayı bırakmak zorunda kalmıştı. Fakat bir mucize oldu. "Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü” prensiplerine dayanan geleneksel bir uygulama metodundan yararlandı. Hatta acımasız zulüm başladığında bile, insanlara gerçeği ve kendi inancını açıklamayı durdurmadı, bunlar çoktan yapıtlarıyla bütünleşmiştir.
 • Mora Kentinde Açılan Falun Gong Sergisi için Avrupa Birliği İsveç Delege Başkanlığının Mesajı

  Toplumdaki bozulma ve şeytaniliğin arttığı bu zamanda, toplumun içindeki bütün yüksek değerler ve iyi şeyler birbirini yüreklendirmeli ve katkıda bulunmalıdır. Falun Gong, Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü üzerinde çalışarak toplumumuza pozitif katkıda bulunmaktadır. Avrupa Parlamentosu'nun bir üyesi ve bir milletvekili olarak, Hıristiyanlara ve Falun Gong uygulayıcılarına Çin'in diktatörce baskısı ile yapılan zulmün altını çizmekteyim. Bu biz, insanların doğrudan zulüm görmesi ve masum yere katledilmesi olayıdır.